De rol van een verkeersregelaar

 <a href=nuttige informatie op deze site ” style=”width:auto; margin:0px 10px; max-width:44% height:auto; max-height:331px;” align=”right”>

De rol van een verkeersregelaar

Sinds de jaren zestig zijn er verkeersregelaars aanwezig in het Verenigd Koninkrijk. Deze agenten lopen door de straten van een stad en geven parkeerbonnen uit. Het idee werd geïntroduceerd door Athelstan Popkess, die minister van Binnenlandse Zaken was onder Ernest Marples. Hij putte het concept uit een schema dat in Zuid-Afrika was geïntroduceerd. Tegenwoordig spelen verkeersregelaars een zeer belangrijke rol in veel gemeenschappen en zijn ze een ideale carrièrekeuze.

Deze ambtenaren zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de verkeerswetten en parkeerregels. Ze kunnen ook tickets uitgeven als een voertuig illegaal geparkeerd staat. Ook kunnen de bewakers het voertuig klemmen om te voorkomen dat het illegaal blijft staan. Ze kunnen het publiek ook adviseren over hoe ze zich moeten gedragen wanneer ze worden betrapt op het overtreden van de wet. Ze moeten echter eerlijk en consistent zijn in hun acties. Naast objectief, wordt van verkeersregelaars verwacht dat ze eerlijk en oplettend zijn. Ze moeten ook zonder toezicht kunnen werken en moeilijke situaties aankunnen met een minimum aan toezicht.

Het salaris van een verkeersregelaar is ongeveer PS16.000 per jaar. De functie omvat het patrouilleren in stadsstraten en het controleren van de geldigheid van parkeermeters. Daarnaast kan hij worden belast met het toezicht op de parkeergarages van de gemeente. Naast het uitgeven van kaartjes, kunnen verkeersregelaars ook zorgen voor het wegslepen van voertuigen die illegaal geparkeerd staan of achtergelaten zijn. Ze kunnen ook rapporteren over onderhoudsproblemen met betrekking tot borden, wegmarkeringen en parkeermeters. In het Verenigd Koninkrijk zijn er 26 verkeersregelaars per maand.

Meer info over dit artikel: https://verkeerservicezuidholland.nl/

Copyright linkexchange24.com 2022
Tech Nerd theme designed by Siteturner